Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


absolute_uitzonderingsgronden

Absolute uitzonderingsgronden

Subpagina van schade

De eerste vier stappen van de beslisboom van het RIVM betreffen absolute uitzonderingsgronden.

- Stap 1: Gevaar eenheid Kroon. Levert het verstrekken van de dataset gevaar op voor de eenheid van de Kroon? (art. 10 eerste lid, sub a Wob) Dit heeft betrekking op de eenheid tussen de Koning en één of meer ministers en staatssecretarissen. Deze uitzonderingsgrond wordt zelden toegepast en geldt alleen met Wob-verzoeken die direct betrekking hebben op het koningshuis.

- Stap 2: Veiligheid Staat. Kan het verstrekken van de dataset de veiligheid van de Staat schaden? (art. 10 eerste lid, sub b Wob) Voor de Wob is dit van beperkt belang, aangezien gegevens die veiligheidsdiensten bezitten zijn vastgelegd in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV 2002).

- Stap 3: Vertrouwelijke informatie. Bevat de dataset bedrijfs- en/of fabricagegegevens, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld? (art. 10 eerste lid, sub c Wob) Dit betreft gegevens die concurrenten mogelijk voordeel geeft, bijvoorbeeld omdat ze wetenswaardigheden, technische productiegegevens of informatie over afnemers bevatten. Dit moet per geval worden bekeken.

- Stap 4: Privacy. Bevat de dataset persoonsgegevens? (art. 10 eerste lid, sub d en e Wob). Dit uitgebreide onderwerp wordt hier behandeld.

Hierna volgen de relatieve uitzonderingsgronden

absolute_uitzonderingsgronden.txt · Laatst gewijzigd: 2017/04/02 23:05 door richard