Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


beslisboom

Overzicht beslisbomen open data

Verschillende publieke organisaties hebben beslisbomen ontwikkeld voor het openbaren van hun data. Deze beslisbomen geven een weergave van het besluitvormingsproces rondom het openbaren van data. Daarbij wordt onder andere stilgestaan bij de juridische afwegingen, de kosten, baten, etc. Veel van deze beslisbomen bevatten dezelfde stappen, maar gaan op bepaalde punten meer of minder in detail.

Gepubliceerde beslisbomen zijn:

  • Beslisboom RIVM
    Het RIVM heeft een brede publieke taak en genereert een grote hoeveelheid domeinoverschreidende onderzoeksdata. De onderzoeskdata valt niet onder de WHO maar wordt door het RIVM pro-actief beschikbaar gesteld, waarbij de beslisboom leidend is. Deze is opgesteld ism onderzoekers van de TU Delft.
  • Beslisboom gemeente Rotterdam
    Gemeente Rotterdam heeft een eigen open data portaal ontwikkeld. Op dit portaal publiceren verschillende (lokale) organisaties datasets. In samenwerking met Kenniscentrum Creating 010 hebben ze een beslisboom ontwikkeld voor de publicatie van deze datasets. Ook andere gemeenten gebruiken deze beslisboom. Tilburg heeft de beslisboom bijvoorbeeld overgenomen voor de data die zij publiceren via het dataplatform.
  • Beslisboom Rijkswaterstaat/IM
    De data van Rijkswaterstaat wordt zoveel mogelijk opengesteld via het dataportaal van de overheid. Ze volgen hierbij het principe 'open, tenzij'. Hiervoor hebben ze in 2013 een beslisboom gepubliceerd. De bedenker en ontwikkelaar van de beslisboom is Jeroen Takkenberg.
beslisboom.txt · Laatst gewijzigd: 2017/03/30 11:27 door vincent