Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


business_case

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
business_case [2017/04/02 23:09]
richard
business_case [2017/04/03 07:48] (huidige)
77.172.147.81 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 17: Regel 17:
 \\ \\
 **Economische waarde (//creating oppportunity//​)** \\ **Economische waarde (//creating oppportunity//​)** \\
-Het hergebruik van overheidsdata stimuleert innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Dit biedt bedrijven mogelijkheden nieuwe verdienmogelijkheden te ontwikkelen en de winstgevendheid te vergroten.((NSOB,​ “De publieke waarde van open data” [[http://​www.nsob.nl/​publicatie/​2015-de-publieke-waarden-van-open-data-2/​]])) Ondanks dat deze impact niet altijd duidelijk te herkennen is, laat het initiatief [[http://​www.opendata500.com/​|Open Data 500]] een lijst zien van 500 Amerikaanse bedrijven die zouden omvallen als er geen open data meer beschikbaar is ([[:​interview_c|uit interview C]]). Daarnaast kunnen er voor de overheid als geheel overheid kostenreducties ontstaan door het profiteren van informatie-uitwisselingen en het versterken van de samenwerking((Zenc,​ “De waarde van open data: Keuzes en effecten van open-datastrategieën voor publieke organisaties” [[https://​www.rijksoverheid.nl/​binaries/​rijksoverheid/​documenten/​rapporten/​2012/​04/​26/​de-waarde-van-open-data-keuzes-en-effecten-van-open-datastrategieen-voor-publieke-organisaties/​de-waarde-van-open-data-keuzes-en-effecten-van-open-datastrategieen-voor-publieke-organisaties.pdf]])). Daarbij kan volgens de datamanager (uit [[:​interview_marnix_richard|Interview A]]) open data leiden tot een vermindering van[[:​wet_openbaarheid_van_bestuur| Wob-verzoeken]],​ die erg kostbaar en tijdrovend kunnen zijn.+Het hergebruik van overheidsdata stimuleert innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Dit biedt bedrijven mogelijkheden nieuwe verdienmogelijkheden te ontwikkelen en de winstgevendheid te vergroten.((NSOB,​ “De publieke waarde van open data” [[http://​www.nsob.nl/​publicatie/​2015-de-publieke-waarden-van-open-data-2/​]])) Ondanks dat deze impact niet altijd duidelijk te herkennen is, laat het initiatief [[http://​www.opendata500.com/​|Open Data 500]] een lijst zien van 500 Amerikaanse bedrijven die zouden omvallen als er geen open data meer beschikbaar is ([[:​interview_c|uit interview C]]). Daarnaast kunnen er voor de overheid als geheel overheid kostenreducties ontstaan door het profiteren van informatie-uitwisselingen en het versterken van de samenwerking((Zenc,​ “De waarde van open data: Keuzes en effecten van open-datastrategieën voor publieke organisaties” [[https://​www.rijksoverheid.nl/​binaries/​rijksoverheid/​documenten/​rapporten/​2012/​04/​26/​de-waarde-van-open-data-keuzes-en-effecten-van-open-datastrategieen-voor-publieke-organisaties/​de-waarde-van-open-data-keuzes-en-effecten-van-open-datastrategieen-voor-publieke-organisaties.pdf]])). Daarbij kan volgens de datamanager (uit [[interview_a|Interview A]]) open data leiden tot een vermindering van[[:​wet_openbaarheid_van_bestuur| Wob-verzoeken]],​ die erg kostbaar en tijdrovend kunnen zijn.
  
 **Democratische-bestuurlijke waarde //​(improving government)//​ ** \\ **Democratische-bestuurlijke waarde //​(improving government)//​ ** \\
-Open data kan de legitimiteit van publieke organisaties en de overheid in z'n geheel versterken Door het openbaren van overheidsdata is er meer democratische controle mogelijk.((NSOB,​ “De publieke waarde van open data” [[http://​www.nsob.nl/​publicatie/​2015-de-publieke-waarden-van-open-data-2/​]])) Daarnaast kan het gebruik van de informatie van een organisatie de legitimiteit van deze organisatie vergroten. De overheid verzamelt namelijk allerlei data door middel van belastinggeld en via open data kunnen deze gegevens weer worden teruggeven aan de belastingbetaler (uit [[:​interview_marnix_richard|Interview A]]). Tot slot kan open data leiden tot betere dienstverlening aan burgers en bedrijven: open data stimuleert ontwikkeling van toepassingen die een uitbreiding en verbetering van de bestaande dienstverlening van de overheid zijn.\\+Open data kan de legitimiteit van publieke organisaties en de overheid in z'n geheel versterken Door het openbaren van overheidsdata is er meer democratische controle mogelijk.((NSOB,​ “De publieke waarde van open data” [[http://​www.nsob.nl/​publicatie/​2015-de-publieke-waarden-van-open-data-2/​]])) Daarnaast kan het gebruik van de informatie van een organisatie de legitimiteit van deze organisatie vergroten. De overheid verzamelt namelijk allerlei data door middel van belastinggeld en via open data kunnen deze gegevens weer worden teruggeven aan de belastingbetaler (uit [[interview_a|Interview A]]). Tot slot kan open data leiden tot betere dienstverlening aan burgers en bedrijven: open data stimuleert ontwikkeling van toepassingen die een uitbreiding en verbetering van de bestaande dienstverlening van de overheid zijn.\\
 \\ \\
 **Maatschappelijke waarde (//​empowering citizens//​)** \\ **Maatschappelijke waarde (//​empowering citizens//​)** \\
Regel 69: Regel 69:
 In deze business case worden de kosten en baten voornamelijk gekeken naar de economische waarde voor het ontsluiten van open data. Ook wordt gerefereerd aan de versterking van de democratische-bestuurlijke waarde door verhoging van de reputatie van de samenwerkende organisaties. In deze business case worden de kosten en baten voornamelijk gekeken naar de economische waarde voor het ontsluiten van open data. Ook wordt gerefereerd aan de versterking van de democratische-bestuurlijke waarde door verhoging van de reputatie van de samenwerkende organisaties.
  
-In de praktijk blijkt het echter lastig één generieke business case voor open data te geven. Het is lastig om de kosten en baten te kwantificeren en tussen organisaties vergelijkbaar te maken: \\ <​blockquote>"​De belangrijkste reden daarvoor is dat open data zelden als een geïsoleerde en geëxpliciteerde investeringsbeslissing wordt bekeken, maar vaak tegelijk met andere ontwikkelingen wordt opgepakt. Daarmee is het een onderdeel of een uitvloeisel van een bredere organisatie- en informatiestrategie."​((Zenc,​ “De waarde van open data: Keuzes en effecten van open-datastrategieën voor publieke organisaties” [[https://​www.rijksoverheid.nl/​binaries/​rijksoverheid/​documenten/​rapporten/​2012/​04/​26/​de-waarde-van-open-data-keuzes-en-effecten-van-open-datastrategieen-voor-publieke-organisaties/​de-waarde-van-open-data-keuzes-en-effecten-van-open-datastrategieen-voor-publieke-organisaties.pdf]])) ​ </​blockquote>​ \\ De datamanager (uit [[:​interview_marnix_richard|Interview A]]) voegt hier aan toe dat wanneer organisaties meer datagericht werken, en daarmee hun datahuishouding beter op orde hebben, dat het slechts een '​vinkje'​ selecteren is om deze data ook als open data te delen. Organisaties zouden dus eigenlijk eerst deze slag moeten maken, ook in hun eigen belang. Open data hoeft dan ook geen extra geld te kosten.+In de praktijk blijkt het echter lastig één generieke business case voor open data te geven. Het is lastig om de kosten en baten te kwantificeren en tussen organisaties vergelijkbaar te maken: \\ <​blockquote>"​De belangrijkste reden daarvoor is dat open data zelden als een geïsoleerde en geëxpliciteerde investeringsbeslissing wordt bekeken, maar vaak tegelijk met andere ontwikkelingen wordt opgepakt. Daarmee is het een onderdeel of een uitvloeisel van een bredere organisatie- en informatiestrategie."​((Zenc,​ “De waarde van open data: Keuzes en effecten van open-datastrategieën voor publieke organisaties” [[https://​www.rijksoverheid.nl/​binaries/​rijksoverheid/​documenten/​rapporten/​2012/​04/​26/​de-waarde-van-open-data-keuzes-en-effecten-van-open-datastrategieen-voor-publieke-organisaties/​de-waarde-van-open-data-keuzes-en-effecten-van-open-datastrategieen-voor-publieke-organisaties.pdf]])) ​ </​blockquote>​ \\ De datamanager (uit [[interview_a|Interview A]]) voegt hier aan toe dat wanneer organisaties meer datagericht werken, en daarmee hun datahuishouding beter op orde hebben, dat het slechts een '​vinkje'​ selecteren is om deze data ook als open data te delen. Organisaties zouden dus eigenlijk eerst deze slag moeten maken, ook in hun eigen belang. Open data hoeft dan ook geen extra geld te kosten.
  
-Tot slot blijken de uiteindelijke baten van open data lastig te voorspellen. Er is namelijk weinig zicht wie de hergebruikers zijn van open data en wat er precies mee wordt gedaan (uit [[:​interview_marnix_richard|Interview A]]). Je weet bij open data nooit van tevoren precies wie waarvoor welke data zal gebruiken. Ook is het uiteindelijke toepassing van de data moeilijk te voorzien: \\+Tot slot blijken de uiteindelijke baten van open data lastig te voorspellen. Er is namelijk weinig zicht wie de hergebruikers zijn van open data en wat er precies mee wordt gedaan (uit [[interview_a|Interview A]]). Je weet bij open data nooit van tevoren precies wie waarvoor welke data zal gebruiken. Ook is het uiteindelijke toepassing van de data moeilijk te voorzien: \\
 <​blockquote>"​Kenmerkend voor de dynamiek rondom open data is dat de waarde van de geopende data pas blijkt in de concrete toepassing. De dynamiek is op voorhand lastig te voorspellen. Uit de twee cases [..] blijkt dat geopende databestanden al dan niet worden opgepikt en ‘een eigen leven gaan leiden’. Niet per se zoals bedoeld, maar zoals ze blijkbaar passen in de lokale behoefte van gebruikers of in de ideeën van ontwikkelaars van applicaties. De verkenningen van toepassingen van open data rond energie, zorg en veiligheid laten zien dat wat er met de data gebeurt niet is aan diegene die ze opent, maar aan wie ze gebruikt en wie er toepassingen voor bouwt. Openen is het begin van een proces, het verschil wordt daarna gemaakt."​((NSOB,​ “De publieke waarde van open data” [[http://​www.nsob.nl/​publicatie/​2015-de-publieke-waarden-van-open-data-2/​]])) ​ </​blockquote>​ <​blockquote>"​Kenmerkend voor de dynamiek rondom open data is dat de waarde van de geopende data pas blijkt in de concrete toepassing. De dynamiek is op voorhand lastig te voorspellen. Uit de twee cases [..] blijkt dat geopende databestanden al dan niet worden opgepikt en ‘een eigen leven gaan leiden’. Niet per se zoals bedoeld, maar zoals ze blijkbaar passen in de lokale behoefte van gebruikers of in de ideeën van ontwikkelaars van applicaties. De verkenningen van toepassingen van open data rond energie, zorg en veiligheid laten zien dat wat er met de data gebeurt niet is aan diegene die ze opent, maar aan wie ze gebruikt en wie er toepassingen voor bouwt. Openen is het begin van een proces, het verschil wordt daarna gemaakt."​((NSOB,​ “De publieke waarde van open data” [[http://​www.nsob.nl/​publicatie/​2015-de-publieke-waarden-van-open-data-2/​]])) ​ </​blockquote>​
  
business_case.txt · Laatst gewijzigd: 2017/04/03 07:48 door 77.172.147.81