Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


definitie_open_data

Wat is open data?

Er zijn verschillende definities voor open data. Wikipedia omschrijft het als volgt:

Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is, wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken.1)

De acht uitgangspunten van het Dataportaal van de Nederlandse Overheid 2) :

 1. Afwegingskader voor openbaarheid
 2. Open data zijn gratis
 3. Open data zijn vrij van rechten van derden
 4. Open data zijn zonder registratie toegankelijk
 5. Open data zijn computer verwerkbaarOpen data zijn voorzien van metadata
 6. Open data zijn voorzien van metadata conform de DCAT-AP standaard.
 7. Open data zijn zo volledig en onbewerkt als mogelijk
 8. Open data zijn vindbaar

Ook zijn er internationaal definities te vinden waaronder deze van The Open Definition3) :

Open data and content can be freely used, modified, and shared by anyone for any purpose.

Open Data Explained in a Nutshell 4)

Technisch, juridisch en economisch open

Open data heeft betrekking op de onderste laag in de driedeling 'data', 'informatie' en 'kennis'. Het betreft de ruwe gegevens die nader verwerkt of geïnterpreteerd kunnen worden tot informatie en kennis. Veel definities van open data zijn te herleiden tot 3 kenmerken5) ) :

 • Technisch open: de data is zonder beperkingen te gebruiken en in een format dat door de computer is te lezen;
 • Juridisch open: de data mag door iedereen worden gebruikt en heeft toestemming van de eigenaar van de data;
 • Economisch open: de data is gratis of tegen kostprijs te gebruiken.

In de praktijk zijn deze kenmerken echter niet altijd strikt toepasbaar en zijn er vele benaderingen en definities in omloop zoals hierboven weergeven.


definitie_open_data.txt · Laatst gewijzigd: 2017/04/02 23:12 door richard