Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


definitie_open_data

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
definitie_open_data [2017/04/02 14:42]
marnix
definitie_open_data [2017/04/02 23:12] (huidige)
richard
Regel 1: Regel 1:
 ====== Wat is open data? ====== ====== Wat is open data? ======
  
-Vanuit ​verschillende ​bronnen kun je de term open data definiëren waaronder:+Er zijn verschillende ​definities voor open data. Wikipedia omschrijft het als volgt:
  
-<​blockquote>​Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is, wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken.((Bron:​ https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Open_data)) ​ </​blockquote>​+<​blockquote>​Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is, wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken.((Bron:​ https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Open_data)) </​blockquote>​
  
 De acht uitgangspunten van het Dataportaal van de Nederlandse Overheid ((Bron: https://​data.overheid.nl/​over-open-data-0)) : De acht uitgangspunten van het Dataportaal van de Nederlandse Overheid ((Bron: https://​data.overheid.nl/​over-open-data-0)) :
Regel 29: Regel 29:
 Open data heeft betrekking op de onderste laag in de driedeling '​data',​ '​informatie'​ en '​kennis'​. Het betreft de ruwe gegevens die nader verwerkt of geïnterpreteerd kunnen worden tot informatie en kennis. Veel definities van open data zijn te herleiden tot 3 kenmerken((Bron:​ "De publieke waarde(n) van open data" [[http://​www.nsob.nl/​publicatie/​2015-de-publieke-waarden-van-open-data-2/​|http://​www.nsob.nl/​publicatie/​2015-de-publieke-waarden-van-open-data-2/​]])) ) : Open data heeft betrekking op de onderste laag in de driedeling '​data',​ '​informatie'​ en '​kennis'​. Het betreft de ruwe gegevens die nader verwerkt of geïnterpreteerd kunnen worden tot informatie en kennis. Veel definities van open data zijn te herleiden tot 3 kenmerken((Bron:​ "De publieke waarde(n) van open data" [[http://​www.nsob.nl/​publicatie/​2015-de-publieke-waarden-van-open-data-2/​|http://​www.nsob.nl/​publicatie/​2015-de-publieke-waarden-van-open-data-2/​]])) ) :
  
-  * Technisch open: de data is zonder beperkingen te [[http://​www.opendatablog.nl/​hergebruik|gebruiken]] en in een format dat door de computer is te lezen; +  * Technisch open: de data is zonder beperkingen te [[hergebruik|gebruiken]] en in een format dat door de computer is te lezen; 
-  * Juridisch open: de data mag door iedereen worden gebruikt en heeft toestemming van de [[http://​www.opendatablog.nl/​intellectueel_eigendom|eigenaar van de data]]; +  * Juridisch open: de data mag door iedereen worden gebruikt en heeft toestemming van de [[intellectueel_eigendom|eigenaar van de data]]; 
-  * Economisch open: de data is gratis of tegen [[http://​www.opendatablog.nl/​business_case|kostprijs]] te gebruiken.+  * Economisch open: de data is gratis of tegen [[business_case|kostprijs]] te gebruiken.
  
 In de praktijk zijn deze kenmerken echter niet altijd strikt toepasbaar en zijn er vele benaderingen en definities in omloop zoals hierboven weergeven. In de praktijk zijn deze kenmerken echter niet altijd strikt toepasbaar en zijn er vele benaderingen en definities in omloop zoals hierboven weergeven.
definitie_open_data.txt · Laatst gewijzigd: 2017/04/02 23:12 door richard