Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


intellectueel_eigendom

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
intellectueel_eigendom [2017/04/02 13:30]
marnix
intellectueel_eigendom [2017/04/03 14:14] (huidige)
194.151.219.216 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 45: Regel 45:
 <font 14px/​14px;;​black;;​inherit>​Kortom,​ het vraagstuk van rechten van derden speelt goed beschouwd alleen bij bestuurlijke informatie die bij de overheid berust en waarop derden rechten kunnen laten gelden. Daarmee valt een groot gedeelte van de data buiten het risicogebied. Niettemin, er resteert dus een categorie overheidsinformatie,​ ook al berust de informatie bij de overheid, die deze overheid niet mag (laten) verveelvoudigen,​ waaronder begrepen het vrijgeven voor hergebruik, omdat dit rechten zijn die voorbehouden zijn aan de rechthebbenden. Deze informatie mag dus niet in hergebruik gegeven worden.</​font>​ <font 14px/​14px;;​black;;​inherit>​Kortom,​ het vraagstuk van rechten van derden speelt goed beschouwd alleen bij bestuurlijke informatie die bij de overheid berust en waarop derden rechten kunnen laten gelden. Daarmee valt een groot gedeelte van de data buiten het risicogebied. Niettemin, er resteert dus een categorie overheidsinformatie,​ ook al berust de informatie bij de overheid, die deze overheid niet mag (laten) verveelvoudigen,​ waaronder begrepen het vrijgeven voor hergebruik, omdat dit rechten zijn die voorbehouden zijn aan de rechthebbenden. Deze informatie mag dus niet in hergebruik gegeven worden.</​font>​
  
-Mogelijk interessante invalshoek wanneer men niet de data mag publiceren kwam naar voren uit **[[:​interview_marnix_richard|interview A]]**  met de Datamanager:​+Mogelijk interessante invalshoek wanneer men niet de data mag publiceren kwam naar voren uit **[[interview_a|interview A]]**  met de Datamanager:​
  
 <​blockquote><​font 14px/​14px;;​inherit;;​inherit>​Als data in het algemeen meer centraal staat, kan ook de uitwisseling daarvan - los van open data - makkelijker plaatsvinden. Bijvoorbeeld het opendata-portaal is nu al aan het verschuiven richting een dataportaal. Er wordt namelijk aan organisaties gevraagd om alle datasets te registeren die zij gebruiken, ook als die niet openbaar kunnen worden gemaakt. Het is namelijk transparant om wel aan te geven wat je hebt, en mogelijk kunnen andere overheidsorganisaties er wel gebruik van maken (maar weten ze nu niet precies wat er allemaal verwerkt wordt).</​font></​blockquote>​ <​blockquote><​font 14px/​14px;;​inherit;;​inherit>​Als data in het algemeen meer centraal staat, kan ook de uitwisseling daarvan - los van open data - makkelijker plaatsvinden. Bijvoorbeeld het opendata-portaal is nu al aan het verschuiven richting een dataportaal. Er wordt namelijk aan organisaties gevraagd om alle datasets te registeren die zij gebruiken, ook als die niet openbaar kunnen worden gemaakt. Het is namelijk transparant om wel aan te geven wat je hebt, en mogelijk kunnen andere overheidsorganisaties er wel gebruik van maken (maar weten ze nu niet precies wat er allemaal verwerkt wordt).</​font></​blockquote>​
intellectueel_eigendom.txt · Laatst gewijzigd: 2017/04/03 14:14 door 194.151.219.216