Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


schade

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
schade [2017/04/02 17:07]
richard [Absolute uitzonderingsgronden] stijl
schade [2017/04/02 23:01] (huidige)
richard
Regel 6: Regel 6:
 De Wob kent absolute en relatieve uitzonderingsgronden. Als bij absolute uitzonderingsgronden aan de beschreven kenmerken wordt voldaan, zoals het schaden van de staatsveiligheid,​ mag de data hoe dan ook niet worden geopenbaard. Bij relatieve uitzonderingsgronden wordt het al dan niet openbaren van gegevens afgewogen ten opzichte van andere belangen. Een voorbeeld is onevenredige bevoordeling of benadeling. De Wob kent absolute en relatieve uitzonderingsgronden. Als bij absolute uitzonderingsgronden aan de beschreven kenmerken wordt voldaan, zoals het schaden van de staatsveiligheid,​ mag de data hoe dan ook niet worden geopenbaard. Bij relatieve uitzonderingsgronden wordt het al dan niet openbaren van gegevens afgewogen ten opzichte van andere belangen. Een voorbeeld is onevenredige bevoordeling of benadeling.
  
-Een aanscherping van de Wob is gepland met het [[:​wet_open_overheid|Wetsvoorstel Open Overheid]] (Woo). De Tweede Kamer heeft op 25 april 2016 dit voorstel goedgekeurd. Momenteel (april 2017) vindt de schriftelijk voorbereiding voor de Eerste Kamer plaats.((Zie:​ [[https://​www.eerstekamer.nl/​wetsvoorstel/​33328_initiatiefvoorstel_voortman]])) De Woo is dus nog niet als wet in werking. De uitzonderingsgronden van Artikel 10 Wob en de beperkingsgronden van Artikel 11 Wob zijn grotendeels ongewijzigd opgenomen in Artikelen 5.1 en 5.2 Woo.((Zie voor de belangrijkste wijzigingen: ​[[https://​www.pelsrijcken.nl/​media/​353926/​van_de_wob_naar_de_woo.pdf|"​Van de Wob naar de Woo", ​Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen, https://​www.pelsrijcken.nl/​media/​353926/​van_de_wob_naar_de_woo.pdf]]))+Een aanscherping van de Wob is gepland met het [[:​wet_open_overheid|Wetsvoorstel Open Overheid]] (Woo). De Tweede Kamer heeft op 25 april 2016 dit voorstel goedgekeurd. Momenteel (april 2017) vindt de schriftelijk voorbereiding voor de Eerste Kamer plaats.((Zie:​ [[https://​www.eerstekamer.nl/​wetsvoorstel/​33328_initiatiefvoorstel_voortman]])) De Woo is dus nog niet als wet in werking. De uitzonderingsgronden van Artikel 10 Wob en de beperkingsgronden van Artikel 11 Wob zijn grotendeels ongewijzigd opgenomen in Artikelen 5.1 en 5.2 Woo.((Zie voor de belangrijkste wijzigingen:​ Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen, "Van de Wob naar de Woo", https://​www.pelsrijcken.nl/​media/​353926/​van_de_wob_naar_de_woo.pdf]]))
  
  
Regel 27: Regel 27:
 ===== Casus Nationale WegenBestand ===== ===== Casus Nationale WegenBestand =====
  
-Rijkswaterstaat (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)) houdt en beheert het Nationale WegenBestand (NWB), een digitaal bestand waarin bijna alle wegen van Nederland zijn aangegeven. Falkplan-Andes is een onderneming in geografische kaarten, routeplanning en reisinformatie. Zij hebben hun digitale wegenbestand zelf opgebouwd uit verschillende publieke en professionele bronnen. Door de NWB als open data beschikbaar te stellen, krijgen concurrenten gratis de vergelijkbare informatie beschikbaar als de dataset die Falkplan zelf heeft opgebouwd. In 2008 besloot IenM om het NWB wel beschikbaar te stellen maar, op verzoek van Falkplan, hergebruik te beperken. In 2011 wijzigt IenM haar beleid: het laat Falkland weten dat ‘gezien een beoogde wijziging van het beleid … allerminst valt uit te sluiten dat op een toekomstig hergebruikverzoek inzake de NWB door de minister positief zal worden beslist.’ Toen IenM aanvragen om de NWB-data te hergebruiken honoreert, spant Falkplan een proces aan.((Bron casus: ​[[https://​www.forumstandaardisatie.nl/​sites/​bfs/​files/​proceedings/​12.%20FS%2039-09-07B%20Rapportage%20open%20data%20en%20aansprakelijkheid.pdf|Marc de Vries, Aansprakelijkheid voor Open Data, p.77]]))+Rijkswaterstaat (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)) houdt en beheert het Nationale WegenBestand (NWB), een digitaal bestand waarin bijna alle wegen van Nederland zijn aangegeven. Falkplan-Andes is een onderneming in geografische kaarten, routeplanning en reisinformatie. Zij hebben hun digitale wegenbestand zelf opgebouwd uit verschillende publieke en professionele bronnen. Door de NWB als open data beschikbaar te stellen, krijgen concurrenten gratis de vergelijkbare informatie beschikbaar als de dataset die Falkplan zelf heeft opgebouwd. In 2008 besloot IenM om het NWB wel beschikbaar te stellen maar, op verzoek van Falkplan, hergebruik te beperken. In 2011 wijzigt IenM haar beleid: het laat Falkland weten dat ‘gezien een beoogde wijziging van het beleid … allerminst valt uit te sluiten dat op een toekomstig hergebruikverzoek inzake de NWB door de minister positief zal worden beslist.’ Toen IenM aanvragen om de NWB-data te hergebruiken honoreert, spant Falkplan een proces aan.((Marc de Vries, "​Aansprakelijkheid voor Open Data", p.77, [[https://​www.forumstandaardisatie.nl/​sites/​bfs/​files/​proceedings/​12.%20FS%2039-09-07B%20Rapportage%20open%20data%20en%20aansprakelijkheid.pdf]]))
  
 De rechter (het Hof Den Haag) stelt eerst vast dat de data onder de Wob valt: bestuurlijk,​ verzameld voor de publieke taak en berustend bij een Ministerie. Daarna stelt de rechter vast dat het NWB al openbaar is, zodat niet valt in te zien dat hergebruik niet zou mogen. Eigenlijk zegt dat de rechter daarmee dat openbare informatie– die niet onder intellectueel eigendom van derden valt –ook hergebruikt mag worden. De rechter (het Hof Den Haag) stelt eerst vast dat de data onder de Wob valt: bestuurlijk,​ verzameld voor de publieke taak en berustend bij een Ministerie. Daarna stelt de rechter vast dat het NWB al openbaar is, zodat niet valt in te zien dat hergebruik niet zou mogen. Eigenlijk zegt dat de rechter daarmee dat openbare informatie– die niet onder intellectueel eigendom van derden valt –ook hergebruikt mag worden.
schade.txt · Laatst gewijzigd: 2017/04/02 23:01 door richard