Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


wet_bescherming_persoonsgegevens

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
wet_bescherming_persoonsgegevens [2017/04/02 13:59]
marnix
wet_bescherming_persoonsgegevens [2017/04/02 22:59] (huidige)
richard
Regel 1: Regel 1:
 ====== Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ====== ====== Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ======
  
-De [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0011468/​2017-03-10||Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)]] geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De Wbp bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens,​ waarbij de nadruk ligt op het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens.+De [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0011468/​2017-03-10|Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)]] geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De Wbp bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens,​ waarbij de nadruk ligt op het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens.
  
 ==== Persoonsgegevens ==== ==== Persoonsgegevens ====
Regel 21: Regel 21:
 De Wbp zal worden vervangen door de [[:​algemene_verordening_gegevensbescherming|Algemene Verordening Gegevensbescherming]]. Deze wet dient meer aan te sluiten op de digitaliserende samenleving. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Organisaties hebben tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering op orde te brengen. De AVG biedt meer rechten en plichten ter bescherming van persoonsgegevens. Ook biedt het de [[https://​autoriteitpersoonsgegevens.nl/​nl/​over-privacy/​het-werk-van-de-autoriteit-persoonsgegevens|Autoriteit Persoonsgegevens]] (AP) meer bevoegdheden voor het handhaven van de wet. Bovendien biedt de AVG een harmonisatie van de regels binnen de Europese Unie. De Wbp zal worden vervangen door de [[:​algemene_verordening_gegevensbescherming|Algemene Verordening Gegevensbescherming]]. Deze wet dient meer aan te sluiten op de digitaliserende samenleving. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Organisaties hebben tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering op orde te brengen. De AVG biedt meer rechten en plichten ter bescherming van persoonsgegevens. Ook biedt het de [[https://​autoriteitpersoonsgegevens.nl/​nl/​over-privacy/​het-werk-van-de-autoriteit-persoonsgegevens|Autoriteit Persoonsgegevens]] (AP) meer bevoegdheden voor het handhaven van de wet. Bovendien biedt de AVG een harmonisatie van de regels binnen de Europese Unie.
  
-Belangrijke zaken die zullen veranderen door de AVG (gebaseerd op college Bart van der Sloot op 10 maart 2017):+Belangrijke zaken die zullen veranderen door de AVG:((gebaseerd op college Bart van der Sloot op 10 maart 2017))
  
   * De plichten voor gegevensverwerkers worden groter. je dient beter bij te houden wat je precies doet;   * De plichten voor gegevensverwerkers worden groter. je dient beter bij te houden wat je precies doet;
wet_bescherming_persoonsgegevens.txt · Laatst gewijzigd: 2017/04/02 22:59 door richard