Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


wet_hergebruik_van_overheidsinformatie

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
wet_hergebruik_van_overheidsinformatie [2017/03/30 15:36]
marnix
wet_hergebruik_van_overheidsinformatie [2017/04/02 22:58] (huidige)
richard
Regel 3: Regel 3:
 Sinds 18 juli 2015 is de [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0036795/​2016-10-01|Wet hergebruik van overheidsinformatie]] van kracht. Deze wet is gebaseerd op een [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​NL/​TXT/?​uri=CELEX:​32013L0037|herziene Europese richtlijn]] uit 2013 en bestaat hiermee ook in alle andere EU-landen (al kan de implementatie verschillen). De oorspronkelijke richtlijn dateerde uit 2003. Deze was in Nederland geïmplementeerd in de [[:​wet_openbaarheid_van_bestuur|Wob]]. Na aanleiding van de herziening is besloten om deze onder te brengen in een nieuwe wet, omdat het een fundamenteel ander karakter beoogd. Sinds 18 juli 2015 is de [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0036795/​2016-10-01|Wet hergebruik van overheidsinformatie]] van kracht. Deze wet is gebaseerd op een [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​NL/​TXT/?​uri=CELEX:​32013L0037|herziene Europese richtlijn]] uit 2013 en bestaat hiermee ook in alle andere EU-landen (al kan de implementatie verschillen). De oorspronkelijke richtlijn dateerde uit 2003. Deze was in Nederland geïmplementeerd in de [[:​wet_openbaarheid_van_bestuur|Wob]]. Na aanleiding van de herziening is besloten om deze onder te brengen in een nieuwe wet, omdat het een fundamenteel ander karakter beoogd.
  
-Daar waar de [[:​wet_openbaarheid_van_bestuur|Wet openbaarheid van bestuur]] vooral transparantie en controle van het openbaar bestuur als doel had, maakt de Who de economische exploitatie door private ondernemingen mogelijk.((Bron: [[https://​www.ivir.nl/​publicaties/​download/​1699.pdf|Bart van der Sloot, Van openbaarheid naar hergebruik van overheidsinformatie,​ Nederlands Juristenblad,​ 2015.]]))  De gedachte hierachter is dat de overheid over grote hoeveelheden interessante data beschikt, en dat deze '​slechts'​ voor publieke doeleinden wordt gebruikt. Deze wet maakt het mogelijk voor andere partijen om deze voor andere (ook commerciële doeleinden) te gebruiken.+Daar waar de [[:​wet_openbaarheid_van_bestuur|Wet openbaarheid van bestuur]] vooral transparantie en controle van het openbaar bestuur als doel had, maakt de Who de economische exploitatie door private ondernemingen mogelijk.((Bart van der Sloot, "Van openbaarheid naar hergebruik van overheidsinformatie",​ Nederlands Juristenblad (2015), ​[[https://​www.ivir.nl/​publicaties/​download/​1699.pdf]])) ​ De gedachte hierachter is dat de overheid over grote hoeveelheden interessante data beschikt, en dat deze '​slechts'​ voor publieke doeleinden wordt gebruikt. Deze wet maakt het mogelijk voor andere partijen om deze voor andere (ook commerciële doeleinden) te gebruiken.
  
 In de [[https://​europadecentraal.nl/​handleiding-hergebruik-overheidsinformatie/​|Handleiding Hergebruik Overheidsinformatie van het Ministerie van BZK]] is het verschil tussen de Who en de Wob als volgt beschreven: <​blockquote>​Een Wob-verzoek impliceert niet ook een verzoek tot het toestaan van hergebruik of een recht op hergebruik. Een Wob-verzoek ziet alleen op openbaarmaking van informatie, zodat een burger daar kennis van kan nemen. Hergebruik gaat verder, in die zin dat informatie door anderen ten volle kan worden gebruikt en benut voor andere doeleinden dan waarvoor de informatie in eerste instantie is geproduceerd.</​blockquote>​ In de [[https://​europadecentraal.nl/​handleiding-hergebruik-overheidsinformatie/​|Handleiding Hergebruik Overheidsinformatie van het Ministerie van BZK]] is het verschil tussen de Who en de Wob als volgt beschreven: <​blockquote>​Een Wob-verzoek impliceert niet ook een verzoek tot het toestaan van hergebruik of een recht op hergebruik. Een Wob-verzoek ziet alleen op openbaarmaking van informatie, zodat een burger daar kennis van kan nemen. Hergebruik gaat verder, in die zin dat informatie door anderen ten volle kan worden gebruikt en benut voor andere doeleinden dan waarvoor de informatie in eerste instantie is geproduceerd.</​blockquote>​
wet_hergebruik_van_overheidsinformatie.txt · Laatst gewijzigd: 2017/04/02 22:58 door richard