Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


wet_open_overheid

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
wet_open_overheid [2017/04/02 14:03]
richard [Veranderingen ten opzichte van de Wob]
wet_open_overheid [2017/04/02 22:57] (huidige)
richard
Regel 9: Regel 9:
 ===== Veranderingen ten opzichte van de Wob ===== ===== Veranderingen ten opzichte van de Wob =====
  
-De reikwijdte van de Woo ten opzichte van de huidige [[:​wet_openbaarheid_van_bestuur|Wob]] zou verruimd worden door (i) voor een aantal organen in de Woo te bepalen dat de wet op hen van toepassing is, (ii) bestaande uitzonderingen te schrappen, en (iii) bij algemene maatregel van bestuur (categorieën van) rechtspersonen aan te wijzen waarop de Woo van toepassing is.((Zie: [[https://​www.pelsrijcken.nl/​media/​353926/​van_de_wob_naar_de_woo.pdf|"​Van de Wob naar de Woo", ​Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen, https://​www.pelsrijcken.nl/​media/​353926/​van_de_wob_naar_de_woo.pdf]])) ​ De Woo zou dus op nieuwe organisaties van toepassing zijn, zoals de VNG, Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman. Daarnaast komt de uitzondering op bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten te vervallen.+De reikwijdte van de Woo ten opzichte van de huidige [[:​wet_openbaarheid_van_bestuur|Wob]] zou verruimd worden door (i) voor een aantal organen in de Woo te bepalen dat de wet op hen van toepassing is, (ii) bestaande uitzonderingen te schrappen, en (iii) bij algemene maatregel van bestuur (categorieën van) rechtspersonen aan te wijzen waarop de Woo van toepassing is.((Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen, ​"Van de Wob naar de Woo",​[[https://​www.pelsrijcken.nl/​media/​353926/​van_de_wob_naar_de_woo.pdf]])) ​ De Woo zou dus op nieuwe organisaties van toepassing zijn, zoals de VNG, Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman. Daarnaast komt de uitzondering op bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten te vervallen.
  
 Verder heeft de Woo tot doel dat bestuursorganen (veel) meer informatie uit eigen beweging openbaar en toegankelijk maken. De actieve openbaarmakingsplicht wordt uitgebreid doordat bestuursorganen (i) een openbaar toegankelijk register moeten bijhouden van bij het hen berustende documenten (ii) in de Woo genoemde informatie en documenten in ieder geval uit eigen beweging moeten maken. Bij de Wob werd alleen het recht op het verzoek tot openbaarmaking (passief) geregeld. Verder heeft de Woo tot doel dat bestuursorganen (veel) meer informatie uit eigen beweging openbaar en toegankelijk maken. De actieve openbaarmakingsplicht wordt uitgebreid doordat bestuursorganen (i) een openbaar toegankelijk register moeten bijhouden van bij het hen berustende documenten (ii) in de Woo genoemde informatie en documenten in ieder geval uit eigen beweging moeten maken. Bij de Wob werd alleen het recht op het verzoek tot openbaarmaking (passief) geregeld.
wet_open_overheid.txt · Laatst gewijzigd: 2017/04/02 22:57 door richard